Hey you!
We’re not here to beat around the bush.
We’re here to RAGE. We’ve had ENOUGH.
Think you’ve heard it all before? Yeah, right.

 

Through song and shamelessly dark humour an all female band tells the stories that you haven’t heard. Warning:  the naked truth in this gritty performance may be disturbing. Do you dare?  

Hei ti!
Ry'n ni yma i ganu'n ddi-flewyn ar dafod.
Yma i RHEFRU a RHUO. Dyma DDIGON.
Meddwl dy fod wedi clywed y cyfan? Nac wyt.


Dyma'r straeon dwyt ti ddim wedi'u clywed, wedi'u traethu gan fand holl-fenywaidd trwy gân, hiwmor tywyll a digywilydd. Rhybudd: mae gwirioneddau plaen ac annifyr yn y perfformiad hwn. Ti am fentro?

Listen to the album

Order CD

Free Shipping

We were in London!

© 2017 by Be Aware Productions 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
Enough Is Enough  Be Aware Productions